Chứng khoán

Trong tháng 10, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 2.551.535 hợp đồng, tăng 63,85% so với tháng trước…

Sau 50 phút giao dịch, sàn HoSE đã đạt thanh khoản 1.120 tỷ đồng, VnIndex tăng hơn 6 điểm. HNX-Index tăng 1 điểm.

Khi thị trường chứng khoán (TTCK) có những diễn biến đột ngột, lãnh đạo các bộ, đặc biệt là giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đều phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời công bố các thông tin định kỳ cho......

Thống đốc cho biết, NHNN nhất quán việc điều hành kiểm soát chặt chẽ tín dụng chảy vào thị trường chứng khoán, không gây ra biến động trên thị trường chứng khoán nhưng vẫn giữ ổn định luồng vốn đầu tư vào thị trường này.